استاد معلم ریکی ملیحه احمدی

استاد معلم ریکی ملیحه احمدی چگونه وارد این مسیر شدم : “ایمان یعنی آنچه را که نمی بینی باور کنی. پاداش این ایمان، دیدن چیزهایی است که به آن باور‌ داری “. از کودکی علاقه خاصی به سنگ ها داشتم. تا بالاخره شروع به یادگیری سنگ درمانی در محضر استاد گرانقدرم آقای دکتر فرزین غریب …
ادامه ی نوشته استاد معلم ریکی ملیحه احمدی