مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان

علت بسیاری از ترس ها و رنج های ما

بسیاری از اندیشه ها و احساسات ما از دوران کودکی در ما گذاشته شده است. اینکه چه چیزی خوب است چه چیزی بد است و همان ها تعیین کننده داشتن احساسی خوب یا بد نسبت به خودمان و محیط اطراف مان است. در مرحله اول کارگاه آرامش در طوفان با این خود ساخته شده مواجه خواهیم شد.بسیاری از رنج های امروزمان مربوط به دوران کودکی است

کودک به سن نوجوانی که می رسد علیه تمامی باورها و بکن نکن هایی که به او گفته شده است بی مهابا می ایستد و لجوجانه مقاومت می کند اما موفق نمی شود زیرا همه بزرگترها علیه او هستند برای آنچه که می گوید و عمل می کند تنبیه اش می کنند و فقط برای آنچه که بزرگترها مورد نظرشان است تشویق می شود.

مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان

و ما بزرگترها همان کودکان دیروز هستیم که درون مان سرشار از زخم ها و ترس ها و نتوانستن هایی است که به ما تزریق شده است سرشار از انتخاب های بدون بازگشتی هستیم که بزرگترهای مان به ما دیکته کرده اند و امروز، خودمان و همه دنیا را از داخل همین آموزش ها و رنج ها می بینیم.

بخشی از وجودمان که کسی نشان مان نداده است!

مرحله اول کارگاه آرمش در طوفاندر حالی که بمباران بی امان رسانه ها و روابط اجتماعی به صورت مداوم به ما تزریق و تلقین می کنند که همه هویت تو همین است در اولین مرحله از کارگاه های آرامش در طوفان، پای به بخشی از وجودمان می گذاریم که دنیا را فقط از داخل سر خودمان نبینیم. از آنچه در سرمان می گذرد قدری فاصله بگیریم و حتی بتوانیم به افکار و احساسات مان نگاه کنیم.     

پای گذاشتن به این بخش از وجودمان که بتوانیم احساسات و افکارمان را ببینیم یعنی باور اینکه من این جسم نیستم! من این افکار نیستم! من این احساسات نیستم! مانند آن است که شما را از روی بال هواپیما به داخل بیاورند و روی صندلی بنشانند. و این اولین گامی است که در مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان برداشته می شود.

آنکه روی بال هواپیما نشسته است مهم ترین دغدغه اش یافتن راه کار تعامل با آن همه چالش یا رهایی از آن همه رنج و طوفان است و آنکه داخل هواپیما نشسته است ….  آیا لازم است که با بر بال نشسته گان مقایسه اش کنم این قسمت را به تخیل خودتان واگذار می کنم.

مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان

اولین گام رهایی از ترس و رنج

اینکه بتوانیم افکارمان و احساسات مان را ببینیم و با آنها هویت نگیریم و همه وجود خودمان را با آنچه که داخل سرمان گذاشته اند یکی ندانیم این اولین گام رهایی از درد و رنج است. افکار و احساسات همچنان گرفتار ترس و نگرانی و رنج هستند اما شما داخل آن نیستید.

جایی در وجود ما انسان ها وجود دارد که اگر در آن مستقر شویم طوفان های احساسات و افکار نمی توانند ما را طوفانی کنند و اولین گام برای استقرار در این بخش وجودمان آن است که بتوانیم افکار و احساسات مان را ببینیم.

 

جابجا شدن از بال احساس و هیجان ها به داخل کابین

تکنیک های مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان ما را از بال احساسات، هیجان ها و افکاری که هر لحظه به سویی می روند بر می دارد و به مکانی امن تر می برد.

از بال احساس و هیجان های احساسی بلند شویدآن ها که همه عمرشان بر بال هواپیما نشسته بودند همان ها که با کمترین تکانه ای عصبی می شوند از کوره در می روند و تمرکز کافی ندارند همیشه حواس شان هر جایی هست بجز آنجایی که هستند همان ها که عمرشان را صرف مقابله و مبارزه با چالش های نشستن بر بال هواپیما کرده اند و هیچ ذهنیتی نسبت به محیط امنی که بتوان به گونه ای دیگر به زندگی نگاه کرد ندارند آنها برای ورود به چنین جایگاهی احتمالا مقاومت های سختی از خود نشان خواهند داد.

با این جدال درونی شاید آشنا باشید بخشی از وجودمان که می داند و می خواهد تغییر کند و بخشی از وجودمان که به روال جاری زندگی خو گرفته عادت کرده و هر گونه تغییری برایش حکم مرگ دارد و تا جایی که بتواند مقاومت می کند و نهایتا آنقدر زمان می خرد که این تغییر را کوفت مان می کند!

شاه کلید تکنیک های آرامش در طوفان

تا این جای کار را احتمالا می توان با گویش های متفاوتی در بعضی کتاب ها خواند یا از بعضی زبان ها شنید و حالا می رسیم به نکته اصلی.

تکنیک های کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن به گونه ای طراحی شده اند که کسی شما را به داخل هواپیما نمی برد این خود شما هستید که انتخاب می کنید تا از روی بال برخیزید اما از آنجایی که خود فعلی تان مکانی به جز بال هواپیما را نمی شناسد همین که همراه این کارگاه شده است به صورتی بسیار لطیف و ملایم که نیازی به شکستن مقاومت ذهن فعلی اش و ایجاد درد مضاعفی برایش نباشد مسیری را در کارگاه طی می کنیم که فرد ناخودآگاه خودش را در داخل هواپیما می بیند.

این هنر این کارگاه است که بر اساس خواست درونی شما و بر خلاف باور بیرونی مان که نمی توانیم، این توانستن را جامه عمل می پوشاند!

چشم اندازی به آینده!

مرحله اول کارگاه آرمش در طوفانصحبت کردن در این خصوص که وقتی وارد هواپیما شدید، آیا به خلبان اعتماد دارید؟! نظرتان راجع به میهماندارها و نوع پذیرایی چیست؟!  آیا می خواهید خودتان خلبان هواپیمای تان باشید؟! به نظر می رسد سوال های مهمی هستند که پیش از ورود به داخل هواپیما می تواند انرژی که برای ورود به این مرحله جدید از زندگی مان لازم داریم را از ما بگیرند.

امیدواریم آنچه تا همین جا گفته شد چنان چشم دل تان را به مهندسی ذهن و احساسات تان باز کرده باشد که هم اکنون از بسیاری از ترس ها و رنج های ناخواسته رها شده باشید.

ادبیات شاهد ادبیات صلح ادبیات سکون

و در طول برگزاری این کارگاه تمرین می کنیم تا آنچه را که می آموزیم در ادبیات گفتاری مان با خودمان و دیگران نیز تمرین کنیم. این نوع از مهندسی ذهن برای فکر کردن، احساس کردن و بیان کردن ادبیات شاهد نام گرفته است. ادبیات شاهد، ادبیات صلح، ادبیات سکون

هزینه کارگاه آرامش در طوفان

برای ثبت نام در مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۶۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.  این مبلغ برای عزیزان مقیم خارج ار کشور  ۵۰۰ دلار یا معادل آن به یورو می باشد.

نحوه برگزاری کارگاه آرامش در طوفان

این کارگاه از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هیچ دوره جدیدی را شروع نکرده است و همه همت خود را به جمع بندی آنچه در طی سال های گذشته انجام شده است گذراند تا با تغییر در روش برگزاری کارگاه ها و تکنیک ها و مباحث کارگاه ها بتوانیم به حداکثر میزان تاثیر گذاری و به حداکثر میزان باقی ماندن اثرات کارگاه در زندگی شرکت کنندگاه دست پیدا کنیم. کارگاه ها که معمولا با ۲۰ تا ۳۵ نفر شرکت کننده شکل می گرفت اکنون برای هر دوره فقط ۱۲ نفر شرکت کننده را می پذیریم.

مدت زمان برگزاری کارگاه آرامش در طوفان

مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان ۱۰ هفته است که هر هفته ۲ جلسه خواهیم داشت. در این مرحله از کارگاه بجز زمانی که آنلاین می شوید یعنی ۲۰ ساعت در طول دو ماه و نیم، هیچ زمان دیگری از شما را نمی طلبد. یعنی هر کسی هستید با هر میزان مشغله ای که دارید می توانید در این کارگاه ها شرکت کنید. اساسا کارگاه مرحله اول برای کسانی طراحی شده است که در طوفان زندگی می کنند. تکنیک های عملی که قرار است در خارج از کارگاه به آنها عمل کنید عمدتا با هوشیاری شما در زندگی جاری تان سرو کار دارد و هیچ زمان اضافه ای به عنوان انجام تکلیف در خارج از کارگاه از شما خواسته نخواهد شد.

مطالب مرتبط با متنی که خوانده اید

برای آشنا شدن با مرحله دوم کارگاه آرامش در طوفان روی این لینک بزنید

برای آشناتر شدن با جهان بینی حاکم بر کارگاه های آرامش در طوفان  روی این لینک بزنید

و برای آشنا شدن با شرایط و نحوه انجام مشاوره تلفنی  روی این لینک بزنید

 

مازیار تهرانی

مازیار تهرانی متولد 1344 بروجرد صاحب ده ها مقاله در مطبوعات سراسری و 22 کتاب منتشر شده چندین جایزه ملی و بین المللی، فارغ التحصیل دانشگاه نیوبرونزویک کانادا در رشته IT، فارغ التحصیل MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جانباز جنگ، مربی یوگا، معلم ریکی و کارونا ریکی، موسس و مربی کارگاه های آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *