کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

آرامش در طوفان

آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن
تعادل در رفتار و نسبیت در نگاه

این حجم از احساس ناامنی طبیعی نیست!

مردم احساس می کنند که حجم انبوهی از احساس ناامنی و عدم اعتماد نسبت به دیگر انسان ها در وجودشان شعله هایی از رنج را افروخته است. مردم احساس می کنند این حجم از درد و رنج جاری در روابط انسان ها که طی سه دهه گذشته گریبان روابط خانوادگی مان را نیز گرفته است! طبیعی نیست!

کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

و مردم سوال می کنند که آیا واقعا قرار بوده زندگی اینگونه باشد! در بسیاری خانواده ها که از درب ورودی تا داخل آپارتمان چندین قفل و کلید قرار است امنیت خاطرشان را از غریبه ها فراهم کند ناگهان متوجه می شوند که عزیزترین شان از داخل خانه دست به کار تخریب حریم امن خانه شده است!

مدیریت احساسات خودم را ندارم!

بسیاری از مراجعان مشاوره اعلام می دارند که دوست ندارم کسی به من دروغ بگوید اما خودم گاهی ناگزیر به گفتن دروغ می شوم! دوست ندارم وقتی حواسم نیست کسی به من صدمه بزند! چیزی را که مال من است با آن احساس امنیت می کنم به آن تعلق خاطر دارم از من دور کند اما خودم نیز گاهی با دیگران چنین می کنم!

تمرکز ندارم! خواب ندارم!

بسیاری از مراجعان مشاوره اعلام می دارند سر کار رفته ام اما تمرکز روی کار اداری ام ندارم و حواسم به دعوایی است که دیشب با پسرم داشتم! به خانه آمده ام و حواسم به کاری است که در اداره ناتمام مانده و رییس ام که چه برخوردی خواهد کرد! در حال خواندن کتاب هستم یک ساعت گذشته خیره به یک صفحه مانده ام هر چه می خوانم نمی فهمم، فکرم جای دیگری است! می خواهم بخوابم خسته ام صبح زود باید بیدار شوم اما فکر پشت فکر نمی گذارد بخوابم!

کارگاه های آرامش در طوفان چه راه کاری برای مان دارد!

اگر تا اینجای کلام با ما همراه هستید و شما نیز همانند ما دنبال راه کار سرو سامان دادن به این نابسامانی بوده اید اکنون برویم سراغ این موضوع که کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن چه حرفی برای گفتن دارد!

من کی هستم!

هر که هستی با هر جنسیت، ملیت و سنی که هستی ذهن و احساسات تو سرشار از آموخته های پیشینیان، والدین، آموزش و پرورش و جامعه رسانه ای توست وقتی آنچه هستی را با آنچه که در جایی از وجودت طلبش می کنی متفاوت می بینی به میزان این فاصله درد می کشی.

مشاوره با مازیار تهرانی موسس و مربی کارگاه های آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشنآنجا که خشمگین می شوی و کاری می کنی که پس از آن به خودت می گویی چه کاری بود کردم اینکه بدتر شد! یا احساس می کنی کسی را به شدت دوست داری و چیزی نمی گذرد که احساس ات نسبت به او سرد می شود و به دیگری شدت می گیرد و با خودت می گویی من چرا هیچ کنترلی بر احساساتم ندارم! 

اولین سوالی که برای مان مطرح می شود این است که من کی هستم؟ چه کسی در من تصمیم می گیرد! چه کسی در من برای تصمیمی که گرفته ام سرزنش ام می کند! وقتی که دودل هستم این کسانی که در درون من با هم صحبت می کنند چه کسانی هستند! چرا وقتی به فکرم می گویم ساکت شو می خواهم بخوابم ساکت نمی شود! مگر فکر من از چه کسی دستور می گیرد! که حرف من را گوش نمی کند!

گام اول! پایان ترس و رنج!

در کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن، پیش از آنکه هر گونه نقدی بر آنچه هستیم و آنچه به ما تزریق شده داشته باشیم بر آنیم تا بتوانیم آنچه را در حال تصمیم گیری و برانگیختن احساسات و افکارمان است را هر چه شفاف تر ببینیم آنچه که اکنون با من یکی است و با شکستن اش می شکنم.

اینجا از شما می خواهم که این متن را با دقت بخوانید!

به محض دیدن افکاری که آزارتان می دهد به محض دیدن احساساتی که آزارتان می دهد، شکافی میان “من” یعنی آنکه در حال دیدن است و افکار و احساسات شما که به این “من” هویت و معنا داده است ایجاد می گردد اولین و عمیق ترین گام های اشراق و روشن بینی یا به عبارتی ساده تر اولین گام های مان به بهشت آرامش و امنیت، در همین شکاف اتفاق می افتد.

ایستادن بر پاشنه دربی که از آنجا می توانید سیستم نباتی و حیوانی وجودتان را که به صورت ناخودآگاه و عکس العملی رفتار می کند ببینید و می بینید که آنچه در حال احساس کردن و عمل کردن است شما نیستید!

مشاوره با مازیار تهرانی موسس و مربی کارگاه های آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن
مشاوره با مازیار تهرانی موسس و مربی کارگاه های آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

ذهن ما را برنامه ریزی کرده اند!

ذهن انسان مانند همه حیوانات از مهندسی برخوردار است که تعلیم پذیر است با این تفاوت بسیار مهم که خودش می تواند نسبت به آنچه تعلیم گرفته یا آنچه به او داده اند ارزیابی مجدد کند و داده ها را حفظ کند یا تغییر دهد.

اما قبل از آنکه با توان ذهن مان در ارزیابی و تغییر آشنا شویم و بدانیم چه چیزی را در چه جایی استفاده کنیم خانواده و جامعه تحت تاثیر رسانه ها، آن را برای مان برنامه ریزی کرده به دست مان سپرده اند و سپس آنها و خودمان مدت هاست که کلافی بلند و پیچ در پیچ را در روابط اجتماعی با آن ساخته ایم.(ماتریکس)

من همینم که هستم!

اکنون در جایی از راه قرار گرفته ایم که می گوییم من همینم که هستم، دیگران بایستی با من هماهنگ شوند و از آنجا که همه در سر خودشان همین را دارند می گویند نه تنها از هم فاصله گرفته ایم و جایی برای شراکت و تفاهم باقی نمی ماند که گاهی اوقات یقه یگدیگر را می گیریم چرا آنچه را که من می گویم تو نمی فهمی و یگدیگر را به نفهمیدن و گاهی به غرض و مرض و دشمنی متهم می کنیم.

آرامش در طوفاناولین مرحله از کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

کافی است دنیا را فقط از داخل سر خودمان نبینیم از آنچه در سرمان می گذرد قدری فاصله بگیریم و بتوانیم به افکار و احساسات مان نگاه کنیم. این اولین گام رهایی از درد و رنج است. حتی اگر درد و رنجی در افکار و احساسات تان باشد شما آنجا نیستید. زیرا جایی در وجود ما وجود دارد که اگر در آن مستقر شویم طوفان های احساسات و افکار نمی توانند ما را طوفانی کنند. در اولین مرحله از کارگاه های آرامش در طوفان پای به این بخش از وجودمان می گذاریم.

در حالی که بمباران بی امان رسانه ها و روابط اجتماعی به صورت مداوم به ما تزریق و تلقین می کنند که همه هویت تو همین است پای گذاشتن به این بخش از وجودمان یعنی باور اینکه من این جسم نیستم! من این افکار نیستم! من این احساسات نیستم! آغازگر چالش بزرگتری است که پس من کی هستم؟! و در طول برگزاری این کارگاه تمرین می کنیم تا آنچه را که می آموزیم در ادبیات گفتاری مان با خودمان و دیگران نیز تمرین کنیم. این نوع از مهندسی ذهن برای فکر کردن، احساس کردن و بیان کردن ادبیات شاهد نام گرفته است. ادبیات شاهد، ادبیات صلح، ادبیات سکون

برای دسترسی به توضیحات بیشتر در خصوص محتوای مرحله اول کارگاه آرامش در طوفان روی این لینک بزنید.

آرامش در طوفاندومین مرحله از کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

پس از طی مرحله اول کارگاه، یعنی آنگاه که به این قدرت رسیده باشیم که بتوانیم از داخل سر خودمان بیرون بیاییم آنگاه این قدرت را خواهیم داشت که به افکار و احساسات دیگران نیز نگاه کنیم و این شروع دیگری است برای دیدن واقعیتی که ندیدن اش علت بسیاری از ترس ها و رنج های مان بوده است.

این نگاه جدید این افق و زاویه دید جدید، با افکار و استانداردهای ذهن تربیت شده “من” همراه نخواهد بود زیرا از داخل سر نیست. زیرا در حال فکر کردن و قضاوت کردن افکار و احساسات دیگران نیست. در این مرحله شروع می کنیم به دیدن افکار و احساسات دیگران از زاویه نگاه صاحب افکار. با این توضیح که خود او نیز صاحب افکار و احساسات اش نیست بلکه عکس العملی از آموزه های اجتماع است! نکته ای که آن را در مرحله اول کارگاه عمیقا تجربه کرده ایم! 

و در طول برگزاری این کارگاه تمرین می کنیم تا آنچه را که می آموزیم در ادبیات گفتاری مان با خودمان و دیگران نیز تمرین کنیم. این نوع از مهندسی ذهن برای فکر کردن، احساس کردن و بیان کردن ادبیات شاهد نام گرفته است. ادبیات شاهد، ادبیات صلح، ادبیات سکون

برای دسترسی به توضیحات بیشتر در خصوص محتوای مرحله دوم کارگاه آرامش در طوفان روی این لینک بزنید.

و نکته مهم دیگر این است که آنچه گفته شد نیاز به تلاش شما ندارد خودش اتفاق می افتد. زیرا تکنیک های کارگاه، سخت ترین لایه های تربیت شده ذهن مان را شکافی می دهد که بروز این نور از میان شکاف اجتناب ناپذیر است.

مدیتیشن مراقبهچرا مدیتیشن!

شاید برای تان این سوال پیش آمده باشد که آرامش در طوفان چه ربطی به داینامیک مدیتیشن دارد برای پاسخ به این سوال بایستی ابتدا نگاه مان را به موضوعی با عنوان مدیتیشن یا مراقبه روشن تر کنیم کنار هم بایستیم و از یک زاویه به موضوع نگاه کنیم سپس نگاهی به داینامیک مدیتیشن یا مراقبه پویا بیندازیم.

در حال حاضر، از نظر نگارنده این متن، مدیتیشن، حفظ هوشیاری در هنگام پندار، کردار، گفتار، خوردن، خوابیدن یا به معنای دیگر شاهد بر خویش بودن در همه احوال است. اینکه بر خلاف نباتات و حیوانات، موجودی عکس العملی، اتوماتیک و ناخودآگاه نباشیم. مدیتیشن در آشرام ها و معابد به صورت نشسته و بی حرکت یا استاتیک انجام می شود در محیطی امن با دمایی مطلوب و موسیقی گوش نواز و بوی مطبوع و شمع و چشمان بسته، تنها یا با همراهان همدل برگزار می گردد.

این مدیتیشن چون آبی بر آتش تمامی التهاب های ذهنی و روحی را آرام می کند و چون انسانی تازه متولد شده چشمان ات را چنان برقی می اندازد که تمامی خستگی و سنگینی نگاه ات را می گیرد. 

این نوع از مدیتیشن و آگاهی از خود در شرایطی برگزار می گردد که با شرایط واقعی زندگی تطبیق کامل ندارد کافی به نظر نمی رسد زیرا به محض خروج از آشرام ها و عبادت گاه ها به محض مواجهه با دنیای خشن و بی رحم، تمامی سیستم های دفاعی مان برای حفظ موجودیت و بقای مان فعال می گردد و ترس و رنج ناشی از خشم و فکرهای نگران مداوم به سراغ مان می آید.

در کشور ایران نیز که دین رسمی اسلام است بسیاری از نمازگزاران از اینکه هنگام نماز در طوفانی از افکار هستند از خود گله مند هستند یا اینکه می بینند علیرغم انجام تکالیف عبادی در عمل تمایل به کارهای خودپسندانه و منافع شخصی دارند و انگار نمازشان تاثیری بر تمایلات و عملکردشان ندارد و این برای شان رنجی مضاعف را موجب شده است.

داینامیک مدیتیشن مراقبه پویاچرا داینامیک مدیتیشن؟!

پیوسته در حال مراقبه بودن هنگام انجام کارهای روزانه، هنگام خوردن و خوابیدن و کار کردن. داشتن همان حس هوشیار مست هنگام انجام فعالیت های روزمره تا به حداکثر هوشمندی و بهره وری فردی و اجتماعی دست پیدا کردن. استقرار در حداکثر امکان آرامش در طوفان ها برای دقیق تر دیدن و دقیق تر انتخاب کردن و بی دلیل و پیوسته نترسیدن و نگران نبودن.

این امکانی است که شمس تبریزی، مولانا، باگوان راجنیش اشو، اکهارت تله، دون میگوییل رایز، وین دایر و بسیاری دیگر هر کدام به زبانی و روشی برای مخاطبان خویش از آن سخن گفته اند و تکنیک هایی برای هدایت مردم به این مسیر ارایه کرده اند.

از شمس تبریزی آورده اند که هنگامی که کودکان را در حال چرخیدن و آن شادابی می دیدم گفتم که رازی در آن نهفته است برای همین خودم نیز چنان کردم و هنگام چرخیدن های مداوم احساس کردم محور عمودی در وجودم استوار است و بقیه وجودم در حرکت است و متصل شدم به جایی در وجودم که می توان زندگی روزمره را داشت اما در آن مرکز بی حرکت نشست و زندگی را نظاره کرد.

باگوان راجنیش اشو در زمانه خودش اعلام داشت که مدیتیشن استاتیک یا مراقبه نشسته پاسخ گوی همه نیازهای بشر امروز نیست و با برگزاری مراسم رقص، گریه، خنده ای که در آن غرق شوی و علیرغم حرکت های جسمانی بسیار در رقص و خنده اما تو در جایی در مرکزی حضور داشته باشی که ساکن باشی و تماشاگر.

اکهارت تله در کتاب نیروی حال و بسیاری دیگر از روشنگران این طریق چون دن میگوییل رایز در کتاب معروف ۴ میثاق در تعالیم شان اراده کرده اند تا توجه ما را از انجام ناخودآگاه امور به انجام آگاهانه و عاشقانه امور سوق دهند همان که می گویند اینجا در اکنون باش.

ارتباط کارگاه های آرامش در طوفان با داینامیک مدیتیشن

اگر تا اینجا همراه مان بوده اید خودتان به راحتی متوجه ارتباط کارگاه آرامش در طوفان با داینامیک مدیتیشن شده اید؟ همان طور که در بالا گفته شد تکنیک های کارگاه های آرامش در طوفان شما را از روی بال هواپیمای در حال حرکت به مرکز وجودتان می برد. از هیجان ها و احساس ها و افکار در حال تلاطم و گذرا به مرکزی در وجودتان می برد که هرگز زاده نشده و هرگز نخواهد مرد. جایی در وجودتان که بی نهایت است.

کارگاه آرامش درطوفان داینامیک مدیتیشن

 آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن Dynamic Meditation یک مسیر مذهبی یا یک ایدیولوژی نیست. گذراندن این دوره ها هیچ پیش شرطی جز اشتیاق و مسوولیت پذیری شما ندارد. هر کسی هستید و با هر باوری هستید نگاه تان را به آنچه در آن هستید دقیق تر و حضورتان را در زندگی تان هر جا که هستید شفاف تر می نماید. دیدن خودتان آنجایی که هستید و دیدن واقعیت آنگونه که هست به انسان قدرتی شگرف می دهد. سپس این انتخاب شماست که با این قدرت چه انتخاب هایی را انجام دهید یا انتخابی انجام ندهید.

 کارگاه مجازی، هزینه، زمان

تمامی کارگاه ها و آموزش های معرفی شده در ادامه این متن به صورت کارگاه های مجازی یا دوره های از راه دور آماده شده اند و شما در هر کجای این کره خاکی که دسترسی به اینترنت داشته باشید می توانید از این خدمات و کارگاه ها استفاده کنید. محتوای آموزش ها حداقل سالی یک بار به روزرسانی می شود.  گذراندن این دوره ها هیچ پیش شرطی جز اشتیاق و مسوولیت پذیری شما ندارد و هزینه کارگاه ها برای هم وطن های مقیم داخل کشور به ریال و برای هم وطن های مقیم خارج از کشور به دلار یا یورو می باشد. که شرح کامل هر کدام در لینک های زیر آمده است.

کارگاه های آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن بر آن است:

  • شما را به قدرتی برساند که کسی یا چیزی نتواند به راحتی آزارتان دهد
  • به آگاهی برساند که کسی را آزار ندهید
  • و به عشقی برساند که دست بلند شده آنها که افتاده اند را نیز بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه های آرامش در طوفان لطفا روی لینک های زیر بزنید:

مازیار تهرانی

مازیار تهرانی متولد 1344 بروجرد صاحب ده ها مقاله در مطبوعات سراسری و 22 کتاب منتشر شده چندین جایزه ملی و بین المللی، فارغ التحصیل دانشگاه نیوبرونزویک کانادا در رشته IT، فارغ التحصیل MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جانباز جنگ، مربی یوگا، معلم ریکی و کارونا ریکی، موسس و مربی کارگاه های آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *