ریکی هولی فایر – پرتو الهی

ریکی هولی فایر یا پرتو الهی که ترجمه فارسی آن است نیز یکی دیگر از فعالیت های لی رند و گروه اوست که خود را نسخه به روز شده ریکی اسویی و تبتی می داند و همه ریکی کاران را به آموزش و دریافت این ریکی دعوت می نماید این سبک از ریکی به واسطه تغییراتی که ویروس کرونا در زندگی روزمره مردم دنیا ایجاد کرد بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفت

Reiki ریکی چیست؟ انرژی درمانی نیست!

ریکی چیست؟ ریکی انرژی درمانی نیست! ریکی به تنهایی کافی نیست! ما فقط کانال انتقال ریکی هستیم! ریکی دادنی نیست ریکی گرفتنی است! ریکی هنر تجربه آرمش و شفا در یگانگی است! ریکی منافع و نیت های خودخواهانه را محقق نمی کند آنها را شفا می دهد! با ما همراه باشید تا قدری متفاوت با آنچه شنیده اید شما را به جهانی نو دعوت نماییم

کارونا ریکی Karuna Reiki

کارونا ریکی، تلفیق ریکی اسویی و انرژی شفقت الهی است که در العاد انسانی در قالب کردار شفقت آمیز مطرح شده و به شفای عمیق آنچه از گذشته بر دوش اکنون سنگینی می کند همت خود را گماشته است

آموزش استادی ریکی اسویی آنلاین مجازی

درک مازیار تهرانی از ریکی با درک عمومی که از ریکی مطرح می شود تفاوت های چشمگیری دارد اینکه ریکی انرژی درمانی نیست! ریکی به تنهایی کافی نیست! به هر حال قبل از تصمیم گیری برای گذراندن ریکی استادی لطفا به بخش ریکی چیست؟ انرژی درمانی نیست! و شرح ریکی مرحله اول تا سوم بروید و طی چند دقیقه مطالب مطرح شده را بخوانید

آموزش ریکی مرحله سوم  جراحی آنلاین مجازی

در این مرحله تمرکز بر شفایی است که اثرات آن را به صورت درمان فیزیکی نیز مشاهده می کنیم. مشکل فرد می تواند گره یا افسردگی رابطه فرد با کسی یا چیزی باشد یا می تواند بیماری جسمی باشد که روند طبیعی درمان اش به تاخیر افتاده است این جراحی روند شفا و درمان را به نحو قابل اندازه گیری سرعت می دهد

آموزش و همسویی ریکی مرحله دوم آنلاین مجازی

در ریکی مرحله دوم انرژی جنسی از زیاده خواهی تا بی میلی جنسی به تعادل مناسب تری می رسد زیرا سه چاکرای پایین بخصوص هارا چاکرا پاکسازی می شود. همسویی و سمبل های ریکی مرحله دوم کمک تان می دهد ریکی را به اشتباهات گذشته بفرستید تا تقدیر حال و آینده را تغییر دهید و به آینده بفرستید تا آماده تر به پیشوازش بروید. یادمان باشد ریکی هوشمند است و منافع خودخواهانه را شفا می دهد محقق نمی کند.

آموزش و همسویی ریکی مرحله اول آنلاین مجازی

در ریکی مرحله اول، احساس سبکی و خشنودی بی دلیلی را تجربه می کنید سه چاکرای پایین پاکسازی می شوند و مراقبه ۲۱ روزه احساس سبکی و خشنودی را عمیق تر و پایدارتر می نماید احساس من می توانم در این مرحله به صورت چشمگیری جلوه گری می کند. ریکی مرحله اول دو بخش دارد بخش اول همسویی و تعادل خویشتن و بخش دوم آموزش دادن ریکی به دیگران

کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

تکنیک های کارگاه های آرامش در طوفان شما را از روی بال هواپیمای در حال حرکت وجودتان به مرکز وجودتان می برد. از هیجان ها و احساس ها و افکار در حال تلاطم و گذرا به مرکزی در وجودتان می برد وجودی که هرگز زاده نشده و هرگز نخواهد مرد. جایی در وجودتان که بی نهایت است.