مازیار تهرانی Maziar Tehrani

مازیار تهرانی Maziar Tehrani سال های انقلاب و جنگ چگونه باورهایش را شخم زدند روح مشتاق و دغدغه هایش چگونه از میان درد و رنج های زندگی اش او را موسس و مربی کارگاه های آرامش در طوفان کرد چگونه با یک مشاوره تلفنی رایگان می تواند شما را از بسیاری دردها و رنج های تان رها کند.  تجربه متفاوت اش از دنیای انرژی – ریکی و دیگر مطالب برای تان شنیدنی خواهد بود.

ادبیات شاهد ادبیات صلح ادبیات سکون

با توجه به تجربیاتی که تاکنون کسب کرده ایم و از جایگاهی که امروز به زندگی نگاه می کنیم به نظرمان می رسد که کمترین کارکرد ” ادبیات شاهد ادبیات صلح  ادبیات سکون” خلق آن فکر و احساسی باشد که بسیاری از ترس ها و رنج های انسان را کاهش دهد نگاه به زندگی از آن زاویه ای باشد که دایره حضور انسان را از چنان ابعاد وسیع تری برخوردار نماید که هر تکانه ای در زندگی منجر به زخمی شدن خودمان و دیگران نگردد.

مرحله دوم کارگاه آرمش در طوفان

در مرحله دوم کارگاه های آرامش در طوفان اولین اتفاقی که می افتد آن است که از اصرار آزاردهنده بر صحیح بودن افکار خود دست برداشته ایم و می توانیم نگاه دیگران را از داخل سر خودشان ببینیم و دومین اتفاق آن است که بدون هیچ تلاشی دیگران بخشیده می شوند زیرا دیگر کسی را با افکار و احساسات اش یکی نمی بینی

مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان

پای گذاشتن به این بخش از وجودمان که بتوانیم احساسات و افکارمان را ببینیم یعنی باور اینکه من این جسم نیستم! من این افکار نیستم! من این احساسات نیستم! مانند آن است که شما را از روی بال هواپیما به داخل بیاورند و روی صندلی بنشانند. و این اولین گامی است که در مرحله اول کارگاه آرمش در طوفان برداشته می شود.

آموزش استادی ریکی اسویی آنلاین مجازی

درک مازیار تهرانی از ریکی با درک عمومی که از ریکی مطرح می شود تفاوت های چشمگیری دارد اینکه ریکی انرژی درمانی نیست! ریکی به تنهایی کافی نیست! به هر حال قبل از تصمیم گیری برای گذراندن ریکی استادی لطفا به بخش ریکی چیست؟ انرژی درمانی نیست! و شرح ریکی مرحله اول تا سوم بروید و طی چند دقیقه مطالب مطرح شده را بخوانید

آموزش ریکی مرحله سوم  جراحی آنلاین مجازی

در این مرحله تمرکز بر شفایی است که اثرات آن را به صورت درمان فیزیکی نیز مشاهده می کنیم. مشکل فرد می تواند گره یا افسردگی رابطه فرد با کسی یا چیزی باشد یا می تواند بیماری جسمی باشد که روند طبیعی درمان اش به تاخیر افتاده است این جراحی روند شفا و درمان را به نحو قابل اندازه گیری سرعت می دهد

آموزش و همسویی ریکی مرحله دوم آنلاین مجازی

در ریکی مرحله دوم انرژی جنسی از زیاده خواهی تا بی میلی جنسی به تعادل مناسب تری می رسد زیرا سه چاکرای پایین بخصوص هارا چاکرا پاکسازی می شود. همسویی و سمبل های ریکی مرحله دوم کمک تان می دهد ریکی را به اشتباهات گذشته بفرستید تا تقدیر حال و آینده را تغییر دهید و به آینده بفرستید تا آماده تر به پیشوازش بروید. یادمان باشد ریکی هوشمند است و منافع خودخواهانه را شفا می دهد محقق نمی کند.

آموزش و همسویی ریکی مرحله اول آنلاین مجازی

در ریکی مرحله اول، احساس سبکی و خشنودی بی دلیلی را تجربه می کنید سه چاکرای پایین پاکسازی می شوند و مراقبه ۲۱ روزه احساس سبکی و خشنودی را عمیق تر و پایدارتر می نماید احساس من می توانم در این مرحله به صورت چشمگیری جلوه گری می کند. ریکی مرحله اول دو بخش دارد بخش اول همسویی و تعادل خویشتن و بخش دوم آموزش دادن ریکی به دیگران

کارگاه آرامش در طوفان داینامیک مدیتیشن

تکنیک های کارگاه های آرامش در طوفان شما را از روی بال هواپیمای در حال حرکت وجودتان به مرکز وجودتان می برد. از هیجان ها و احساس ها و افکار در حال تلاطم و گذرا به مرکزی در وجودتان می برد وجودی که هرگز زاده نشده و هرگز نخواهد مرد. جایی در وجودتان که بی نهایت است.